کالای فیزیکی

کپس گوسفندی (پوشش طبیعی پپرونی)60 الی 70

کپس گوسفندی (پوشش طبیعی پپرونی)60 الی 70

کپس گوسفندی (پوشش طبیعی پپرونی)60 الی 70

۸۰٫۰۰۰تومان
60 الی 70
5 عدد
اضافه به سبد خرید

کپس گوسفندی آماده استفاده جهت تولید پپرونی و کالباس

در بسته بندی 5 عددی از کالیبر 60 الی 70 موجود میباشد

استفاده از روده جهت تولید سوسیس و کالباس از قدیم بوده و هنوز به دلیل تبادل هوا و همچنین طبیعی بودن آن مورد توجه میباشد